Wie zijn wij?

Binnen Scheffer & Sminia zien wij ons niet als een bouwbedrijf maar meer als bouwkundig partner voor onze relaties. Wij voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers, werknemers en onze omgeving. Daarin bouwen wij zorgvuldig aan lange termijn relaties om zo te werken naar optimaal partnerschap tussen werkgever, werknemers en opdrachtgevers. Want pas als deze driehoek optimaal in balans is, bereiken wij het optimale resultaat voor alle betrokken stakeholders.

Ons logo

Scheffer & Sminia Bv heeft de afgelopen jaren een gezonde groei kunnen doormaken. Dankzij het vertrouwen van onze partners zijn wij in staat gebleken om keer op keer een meerwaarde te bieden in het gehele proces. Kenmerkend voor onze organisatie is de driehoek in ons logo. De driehoek kenmerkt waar wij voor staan.

“Driehoek van Opdrachtgever, Personeel en Organisatie”

Binnen de Scheffer & Sminia Groep zijn wij ervan overtuigd dat wij alleen tot optimale prestaties komen als de driehoek van opdrachtgever, personeel en eigen organisatie optimaal functioneert. Een goede relatie met de opdrachtgever voorkomt communicatiestoringen en draagt bij aan helderheid van de verwachtingen. Minstens net zo belangrijk is de gedrevenheid van onze werknemers. De Scheffer & Sminia Groep verwacht veel van haar personeel, maar tegelijkertijd mag ons personeel ook veel van ons verwachten. Pas wanneer deze driehoek optimaal functioneer kunnen wij succesvol zijn.

Dit is ons team

Ons team bestaat uit zo’n 50 collega’s die allemaal vanuit een eigen specialisme inhoud geven aan de relatie die wij met onze partners hebben. Ook hier gaan wij voor lange termijn relaties en gaan wij op zoek naar kansen en mogelijkheden om ons te ontwikkelen. Trots zijn wij er dan ook op dat veel van onze mensen al jaren voor onze organisatie werken.

Aan het woord:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Onze kernwaarden

Relatiegericht

We verdiepen ons oprecht in de wensen van onze partners, van onze opdrachtgevers, maar zeker ook van onze werknemers. Alleen als ‘onze driehoek’ in balans is scoren wij optimaal.

Betrouwbaar

Tevreden partners, daar gaan we voor. Dit bereiken we door vooraf duidelijke afspraken te maken en ook kaders af te spreken wat wel én wat niet haalbaar is.

Samenwerken

We bereiken alleen het gewenste resultaat als er een juiste samenwerking is tussen betrokken partners. Goede communicatie en goed contact is daarin voor ons van essentieel belang.

Dynamisch en Ondernemend

We zoeken, zien, creëren en benutten kansen. Vernieuwend, met lef, maar altijd beheerst.

Innovatie

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze dienstverlening te verrijken en te moderniseren. Elkaar uitdagen én tot nieuwe inzichten komen om nieuwe ontwikkelingen en wegen te verkennen.

Delen is vermenigvuldigen

Sterker door kennis te delen. Wij geloven sterk in samenwerken en integratie met onze partners. In het delen van kennis, om onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn en te kunnen blijven. Daarom staan wij altijd open voor duurzame samenwerkingsverbanden met uiteenlopende marktpartijen. In voorkomende gevallen participeren wij in gezamenlijke initiatieven.